Seminaarikutsu 16.02.2010                               HMV PublicPartner Oy

Aamiaisseminaari 17.03.2010: Johdon strateginen hankesalkku

Ylimmän johdon strateginenhankesalkku
Julkisen sektorin aamiaistilaisuus 17.03.2010, klo 8-10, Lasipalatsi, Helsinki

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on johtanut merkittäviin uudistuksiin hallinnon uudelleen organisointina ja toiminnan muutoshankkeina sekä pitkäjänteisinä kehittämisohjelmina. Jatkuvassa muutoksessa korostuu johdon ohjauskyky. Onnistuminen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa edellyttää kykyä rinnakkaisten hankkeiden ohjaamisessa.

Hankekokonaisuuksien eli hankesalkun johtamista ei useinkaan tehdä systemaattisesti.
Ohjaamista ja varmistamista, kokonaisuuden etenemistä, resursseja, tavoitteiden konkretisointia ja saavuttamista voisi monesti tehdä tehokkaammin. Hankekokonaisuuksia tulisi johtaa strategisesti ja pitää niitä ylimmän johdon silmäteränä.   

Strategisella hankesalkkujohtamisella voidaan merkittävästi lisätä julkisen sektorin tehokkuutta ja tavoitteiden mukaista uudistumista. Hyvin johdetuilla hankkeilla uudistusten onnistuminen ja läpivientiajat ovat realistisia ja merkittävästi lyhyempiä. Johto voi siten varmistaa organisaation omien resurssien, ostopalvelujen ja tavoiteasetannan tasapainon.

Strateginen hankesalkkujohtaminen auttaa julkisen sektorin johtoa myös tuottavuus- ja vaikuttavuushaasteiden ratkaisemisessa. Yrityksissä hankesalkkujohtaminen on ylimmän johdon työkalu, minkä parhaita oppeja voidaan soveltaa myös julkishallintoon.
Aamiaistilaisuudessa aihetta käsitellään käytännön kokemusten kautta.

Lataa tilaisuuden ohjelma ja kutsu tästä.