Tiedote 01.10.2009                                              HM&V Research Oy

Arvoverkostojen Tekes-tutkimushanke valmistunut
 
HM&V Research Oy oli Tekesin toimeksiannosta v. 2008-2009 vetämässä Globaalit Arvoverkostot -hanketta. Loppuraportti on nyt julkistettu ja nähtävänä Tekesin kotisivulla (Tekesin katsaus 257/2009). Linkki raporttiin: Globaalit arvoverkostot.

Verkostot liikkeessä
Hankkeessa etsittiin vastauksia kysymyksiin miten verkostot ovat kehittyneet ja millaiseksi ne ovat muotumassa. Lisäksi tarkasteltiin suomalaisyritysten rooleja verkostoissa. Kartoitukseen kuuluivat myös yritysjohdon näkemykset siitä, millaisia mahdollisuuksia arvoverkostojen tuleva kehitys tarjoaa. 

Ketjuista arvoverkostoihin
HMV:n konsulttien ja tutkijoiden analyysin mukaan verkostot ovat muuttumassa vertikaaleista toimitusketjuista horisontaalisiksi ja dynaamisiksi arvoverkostoiksi. Erikoistuminen ja osallistuminen erilaisiin verkostoihin on käynnissä. Erityisesti liiketoiminnan kehittämisen verkostot ovat eriytymässä operatiivisista toimitusketjuista.

Suomalaiset yritykset verkostoissa   
   
Tutkimustulosten perusteella suomalaisilla yrityksillä on selkeänä tavoitteena päästä asemaan, jossa voidaan kontrolloida arvoverkoston toimintaa. Suuryrityksille se on realistista, mutta etenkin pk-yritysten on vaikea päästä globaaleissa arvoverkostoissa koko verkostoa dominoivaan asemaan. Toisaalta Vaisala Oyj voidaan mainita esimerkkinä suomalaisyrityksestä, joka on saavuttanut edellä mainitun aseman. Kyseinen yritys toimii niche-alueella, joka on globaalisti riittävän iso markkina koordinoidulle tarjoamalle. 

Yritysten haasteet tulevaisuudessa
Kansainvälistyvä liiketoimintaympäristö ja yritysten yhteistyöverkostot sekä globaalit arvoverkostot muodostavat uudenlaisen haasteen suomalaisille, erityisesti pienille ja keskisuurille, teollisuuden palveluyrityksille. Globaalimarkkinoille pääsyn edellytyksenä on yhteistyö- ja palvelusuhteiden kehittäminen tuotannossa, tuotekehityksessä ja jakelussa maantieteellisesti useilla alueilla.

Hanketoimeksiannon toteuttamisessa oli mukana myös tytäryhtiö HMV Service Economy Oy:n asiantuntijoita ja tutkijoita. Tekesin kanssa järjestetyissä yhteisissä työpajatilaisuuksissa tutkijat ja yritysjohto esittelivät aineistoa ja tuloksia.

Hankkeeseen osallistuneet yritykset
VTI Technologies Oy, UPM Kymmene Oyj, Wärtsilä Oyj, Tekla Oy, Graphic Concrete Oy, Finn-Power Oy, Sabriscan Oy, POM Technology Oy, Maxwell Oy, Marketmedia Oy ja Rautaruukki Oyj.

HMV Group
HMV tarjoaa kehittämis- ja konsultointipalveluja vaativiin muutostilanteisiin. Edistämme pitkäkestoisten kehittämistavoitteiden saavuttamista ja vauhditamme uudistusprojekteja tuloksiin. Autamme lisäämään yritystoiminnan kasvua, kannattavuutta ja kilpailuetua.

Lisätietoja
HM&V Research Oy
Toimitusjohtaja Tapio Huomo
tapio.huomo(at)hmv.fi, gsm: 0400-400 366

Konsultointijohtaja Jari Kinnunen
jari.kinnunen(at)hmv.fi, gsm: 040-7780 226