Tiedote 27.2.2009                                               HM&V Research Oy
                                                                               HMV PublicPartner Oy

Hansel-kilpailutus johdon konsultointipalveluista:
HMV:lla kokeneimmat ja osaavimmat konsultit

Hansel Oy on julkistanut 25.2.2009 hankintapäätöksessään  ”Johdon konsultointipalvelut valtionhallinnon hankintayksiköille” seuraavaa:

HM&V Research Oy / HMV PublicPartner Oy on valittu puitesopimustoimittajaksi seuraaville kolmelle osa-alueelle:

• Strategian, johtamisen ja esimiestyön kehittämistyön konsultointi
• Operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien, palveluiden ja työyhteisön kehittämisen konsultointi
• Hanke‐ ja projektihallinta”

HMV PublicPartner sai parhaat laatupisteet Hansel Oy:n kilpailuttamissa puitesopimuksissa koskien johdon asiantuntijapalveluita. Valintaperusteluissaan Hansel Oy toteaa seuraavaa:

1. Parhaat laatupisteet
Strategian, johtamisen ja esimiestyön kehittämistyön konsultointi

”Tarjoajan tarjoamat asiantuntijat ovat erittäin kokeneita asiantuntijoita. Tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen on yhteensä erittäin monipuolista strategian kehittämisen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämisen alueella. Lähes kaikilla asiantuntijoilla on erittäin laaja osa‐aluekohtaisten metodien ja työmenetelmien hallinta suhteessa muihin tarjoajiin. Asiantuntijoiden koulutus painottuu korkeakoulututkintoihin. Tarjotuilla asiantuntijoilla on kokonaisuudessaan arvioituna yhteensä paljon jatkokoulutusta. Tarjoajan asiantuntijoilla on yhteensä paljon valmennuksia/koulutuksia vaaditun vuoden aikana. Tarjoajan lisäpalveluosaaminen on erittäin kattavaa.
 
2. Parhaat laatupisteet
Operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien, palveluiden ja työyhteisön kehittämisen konsultointi

”Tarjoajan tarjoamat asiantuntijat ovat erittäin kokeneita asiantuntijoita, joiden osaaminen on kokonaisuudessaan arvioituna erittäin monipuolista operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien, palveluiden ja työyhteisöjen kehittämisen alueella. Kaikilla asiantuntijoilla on erittäin laaja osa‐aluekohtaisten metodien ja työmenetelmien hallinta. Asiantuntijoiden koulutus painottuu korkeakoulututkintoihin. Tarjotuilla asiantuntijoilla on yhteensä paljon jatkokoulutusta. Tarjoajan asiantuntijoilla on kokonaisuutena arvioiden paljon valmennuksia/koulutuksia vaaditun vuoden aikana. Tarjoajan lisäpalveluosaaminen on erittäin kattavaa.”
 
3. Parhaat laatupisteet
Hanke- ja projektihallinta

”Tarjoajan tarjoamat asiantuntijat ovat hyvin kokeneita asiantuntijoita. Tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen on kokonaisuutena arvioiden hyvin monipuolista hanke‐ ja projektihallinnan alueella. Kaikilla tarjotuilla asiantuntijoilla on erittäin laaja osa‐aluekohtaisten metodien ja työmenetelmien hallinta. Asiantuntijoiden koulutus painottuu korkeakoulututkintoihin. Tarjotuilla asiantuntijoilla on yhteensä paljon jatkokoulutusta. Tarjotuilla asiantuntijoilla on kokonaisuudessaan arvioituna yhteensä myös paljon jatkokoulutusta. Tarjoajan asiantuntijoilla on yhteensä myös paljon valmennuksia/koulutuksia vaaditun vuoden aikana. Tarjoajan lisäpalveluosaaminen on kattavaa”

HMV PublicPartner tarjoaa puitesopimukseen asiakkaidensa käytettäväksi yhteensä 130 konsulttia. Asiantuntijakokonaisuuden muodostavat HMV PublicPartner, Ramse Consulting, HRM Partners, Netum, Profit Consulting, Mepco, Panorama Partners.

4. Parhaat laatupisteet
Tietohallinnon kehittämiskonsultointi ja riskienhallinta 

HMV Public Partner tarjoaa yhteistyössä Netum Oy:n kanssa asiantuntijapalveluita myös johdon konsultointialueella ”Tietohallinnon kehittämiskonsultointi ja riskienhallinta”. Tällä osa-alueella Netum Oy sai parhaat laatupisteet Hansel Oy:n kilpailuttamissa johdon konsultoinnin puitesopimuksissa. Valintaperusteluissaan Hansel Oy toteaa seuraavaa:

”Tarjoajan tarjoamat asiantuntijat ovat erittäin kokeneita asiantuntijoita. Tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen on kokonaisuutena arvioiden hyvin monipuolista tietohallinnon kehittämisen ja tietohallinnon riskienhallinnan alueella. Useimmilla tarjotuilla asiantuntijoilla on erittäin laaja osa‐aluekohtaisten metodien ja työmenetelmien hallinta. Asiantuntijoiden koulutus painottuu korkeakoulututkintoihin. Tarjotuilla asiantuntijoilla on useita jatkokoulutuksia, mutta kuitenkin vähemmän kuin parhaiten menestyneiden tarjoajien asiantuntijoilla. Tarjoajan asiantuntijoilla on yhteensä paljon valmennuksia/koulutuksia vaaditun vuoden aikana. Tarjoajan lisäpalveluosaaminen on erittäin kattavaa.”

HMV Public Partner tarjoaa laadukkaita konsultointi- ja asiantuntijapalveluita kaikilla Hansel Oy:n kilpailuttamilla johdon konsultointialueilla mukaan lukien ”Tietohallinnon kehittämiskonsultointi ja riskienhallinta”.

Lisätietoja
HMV Group
Toimitusjohtaja Tapio Huomo
tapio.huomo(at)hmv.fi,  gsm 0400-400 366

Konsultointijohtaja Jari Kinnunen
jari.kinnunen(at)hmv.fi, gsm 040-7780 226