Esimerkkejä konsulttiemme julkaisuista:

Kilpailu kyvykkyydellä – Teknologia-, tuotanto- ja markkinointistrategiat
Tekijät: Matti mäkelin, Ari P.J. Vepsäläinen
Julkaisija: HM&V Research Oy

Palveluprosessit ja monikanavamarkkinointi
Tekijät: Tapio Huomo, Matti Mäkelin
Julkaisija: HM&V Research Oy

Prosessijohtamisen käsitteet – Terms and concepts in business process management
Tekijät: Kai Laamanen, Markku Tinnilä
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Elektroninen Liiketoiminta 2.0 – avainkäsitteistä ansaintamalleihin
Tekijät: Markku Tinnilä, Tommi Vihervaara, Josi Klimscheffskij, Anne Laurila
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teollisuuden Palveluksista- palveluliiketoimintaan
Tekijät: Christian Grönroos, Pekka Helle, Markku Tinnilä, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tiina Apilo, Raimo Hyötyläinen, Heidi Korhonen, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Hinnoittelun ABC – opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun
Julkaisija: TIETO Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Liiketoimintamallit Arvonluojina – ketjut, pajat ja verkot
Tekijät: Matti Pulkkinen, Mervi Rajahonka, Riikka Siuruainen, Markku Tinnilä, Robert Wendelin
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Managing Business in a Multi-Channel World – success factors for E-business
Tekijät: Timo Saarinen – Markku Tinnilä – Anne Tseng
Julkaisija: IGI Publishing

Logistiikka osana strategista johtamista
Tekijät: Mikko Haapanen, Ari P.J. Vepsäläinen, Taru Lindeman
Julkaisija: WS Bookwell Oy

Elektroninen Liiketoiminta -avainkäsitteistä ansaintamalleihin
Tekijät: Markku Tinnilä, Tommi Vihervaara, Niina Mallat
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Jakelu 2020 – asiakkaan läpimurto
Tekijät: Mikko Haapanen, Ari P.J. Vepsäläinen
Julkaisija: Gummerus Kirjapaino Oy

Ostotoiminta Yrityksen Kehittämisessä
Tekijät: Aki Koskinen, Matti Lankinen, Jouni Sakki, Timo Kivistö, Ari P.J. Vepsäläinen
Julkaisija: Suomen materiaalitaloudellinen yhdistys ry ja Weilin+Göös

Visio 2000 – Uuden vuosituhannen mahdollisuudet
Tekijät: Tapio Huomo, Matti Mäkelin, Aila Vuoria
Julkaisija: HM&V Research Oy