Tarjoamme hyödynnettäväksi myös monipuolisen kumppaniverkoston osaamista
yrityksille ja julkiselle sektorille puitesopimusten kautta.