Esimerkkejä suorittamistamme toimeksiannoista ovat mm. koko maan laajuisen palvelukeskuksen käynnistämissuunnittelu ja valmistelu, globaalien arvoverkostojen kehittäminen yritysten ja Tekesin yhteishankkeena, yritysmyynnin toimintamallin analysointi ja uudistaminen, ICT-strategian määrittely, koko maan laajuisen yritysten sähköisten palveluiden kehittäminen ja jalkauttaminen TEM:n toimeksiannosta, kiinteistökaupan uudistaminen tavoitteena sähköinen kiinteistövaihdanta, teleoperaattorien ja finanssitoimialan sähköisten tunnistusratkaisujen uudistaminen, ministeriön toimintaa uudistava tuottavuushanke, liiketoiminta-arkkitehtuurin määrittely ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Business Intelligence -näkökulmasta, asianhallinnan uudistaminen sekä aluehallinnon tietohallintotoiminnan kehittäminen.

Esimerkkejä konsulttiemme referenssiasiakkuuksista: