Tiedote 1.9.2015                                                                                               HMV Group

HMV on valittu kuntien ICT-puitesopimustoimittajaksi KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. Sopimuskausi alkoi 1.9.2015 ja päättyy vuonna 2019. Puitesopimusta hyödyntävinä asiakkaina (tilaajina) voivat olla suomalaiset kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntien hankintayksiköt.

HMV on puitesopimustoimittajana seuraavilla palvelualueilla:
A. Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittäminen
* Strategia, organisointi, osaaminen, palvelut, hankkeiden johtaminen
B. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
* Nykytila- ja tarvekartoitukset, toimialojen toimintaprosessien määrittely, kehittämis-        ja toteuttamissuunnitelmat, organisaation kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen
C. Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut
* Ohjelmistopakettien räätälöinnit, ohjelmointiratkaisut, integraatiot, testaus
D. Microsoft-teknologialla toteuttavien ratkaisujen asiantuntijapalvelut
* Ratkaisut ja niiden jatkokehitys, vaatimus- ja arkkitehtuurimäärittelyt, pilvipalvelujen hyödyntäminen, käyttöönotot, hallinta, projektipäällikköpalvelut

Puitesopimuksen hyödyntäminen
Puitesopimusjärjestelyn kautta kunta-asiakas voi hankkia palveluja osaamiseltaan tasokkaiksi todetuilta yrityksiltä. Lisäksi kilpailutuksiin siittyvää hallintotyötä säästyy merkittävästi. Asiakas tekee ennen hankintaansa ilmoituksen liittymisestä puitesopimukseen KL-Kuntahankinnat Oy:lle.

Puitejärjestelyä voi käyttää haluamissaan projekteissa, hankinnoissa tai koko sopimuskauden ajan. Tilaaja voi tehdä suoraan palveluhankintoja, jotka ovat alle kansallisen kynnysarvon (sopimuskauden alkaessa 30 000 EUR). Jos hankinta on kynnysarvoa suurempi, se kilpailutetaan sopimustoimittajien kesken.

HMV auttaa kuntasektorin toimijoita muutoskehittämään organisaatioitaan HMV:n toimitusjohtaja Tapio Huomo toteaa:
– ”Kunnan elinvoimaisuuteen ja kilpailuvireyteen vaikuttaa, miten onnistuneesti nykyinen toiminta ja mittavat uudistukset pystytään yhteensovittamaan. Hallinnonalasta riippumatta nopeat projektispurtit, sähköiset palvelut ja uudenlainen tiedon yhdistely vaatii ketterää reagointia sekä yksilö- että organisaatiotasolla.”

– ” Tulevaisuusviisaalla kunnalla on valmiudet maksimoida digitalisaation hyödyt palveluissaan. Kun toimintamallit, prosessit ja strategiat mahdollistavat uudistuksia, organisaatio pystyy säästämään kustannuksia sekä lisäämään toiminnan vaikuttavuutta hyvällä johtamisella ja sähköisillä palveluilla.”

– ”HMV:ssä nähdään digitalisaation vaikuttavan siten, että johtamistyön konsultointi sekä ketterä sovelluskehitys alkavat liittyä yhä tiivimmin toisiinsa. Tästä johtuen HMV laajentaa toimintaansa myös julkisen sektorin sovelluskehityshankkeiden puitesopimustoimittajana, ja mahdollistaa samalla uudenlaisten ohjelmistoyhtiöiden pääsyä julkishallinnon kehittäjäksi HMV-kumppanuusmallia hyödyntäen.”

HMV on toiminut jo vuodesta 2008 myös valtionhallinnon johdon konsultoinnin Hansel-puitesopimustoimittajana ja toimii nykyisellä kaudella aktiivisena konsultointipalvelujen sopimustoimittajana (2017 asti) ja ICT-kehityspalvelujen sopimustoimittajana (2019 asti). HMV mahdollistaa samalla uudenlaisten ohjelmistoyhtiöiden pääsyä julkishallinnon kehittäjäksi HMV-kumppanuusmallia hyödyntäen.

Lisätietoja
Tapio Huomo, toimitusjohtaja, HMV PublicPartner Oy
tapio.huomo(at)hmv.fi, gsm: 0400-400 366