AJANKOHTAISTA  1.10.2013                                                                               HMV Group

HMV HanselForum ICT-päivässä 26.09.2013
HMV_JariKinnunen_HanselForumICT_26092013

Konsultointijohtaja Jari Kinnunen HMV:n näyttelyosastolla ennen HanselForum ICT-päivän alkua.

Hansel Oy:n järjestämä HanselForum ICT -päivä keräsi Wanhan Sataman messutiloihin valtionhallinnon puitesopimustoimittajat ja palveluja tilaavat organisaatioiden edustajat. HMV oli mukana tapahtumassa omalla näyttelyosastolla. Näytteilleasettajina oli yli 40 yritystä, ja tapahtumaan osallistui yli 250 kävijää.

Tapahtuman teemana tänä vuonna oli ”Yhteistä työtä, parhaita palveluita”. HMV:n näyttelyosastolla kävijät kertoivat organisaatioidensa ajankohtaisista ja tulossa olevista kehittämishankkeista. Toiminnan ja rakenteiden uudistamista suunnitellaan käynnistettäväksi monella taholla.

HMV: n konsultointijohtaja Jari Kinnusen kiteytyksiä messupäivän keskusteluista
”Toimialasektorista riippumatta uudistamisen tarpeellisuudesta vallitsee yhtäläinen näkemys. Keinovalikoima on räätälöitävä asiakkaiden ja toiminnan tarpeista lähtien. Tietohallinnon ratkaisuilla voidaan saavuttaa tiettyjä tehokkuusetuja. Se on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuudesta.

Tehokkaan toiminnan perustana ovat johdon linjaamat strategisesti oikeat valinnat. Menestyksen kannalta on ratkaisevaa, millainen on henkilöstön motivaatio ja osaaminen sekä pitkäkestoisessa kehittämistyössä että ketterässä projektityöskentelyssä. Asiakkuuksien hallinnan sijasta yhä tärkeämpää on asiakasymmärrys.

Palveluasiakas edellyttää laadukasta palvelutasoa entistä useamman kanavan kautta ja yhä nopearytmisemmällä tahdilla.

Valtion palvelutoimijan kannalta se vaatii tietotekniikan ja sähköisen asioinnin entistä tehokkaampaa soveltamista yhä niukemmiksi käyvillä rahoitus- ja henkilöstövoimavaroilla.

Toiminnan kehittäjän ja konsultin silmin tarkasteltuna yhtälöön ei ole kaavamaista standardiratkaisua. Jokaisen organisaation kohdalla on tarkasteltava rakenteita, puntaroitava toimintatapoja sekä oivallettava ne vipuvarret, jotka edistävät etenemistä haluttuun tavoitteeseen.

Kärjistäen voi sanoa, että fregatin etenemisvakaus ja moottoriveneen käännösketteryys on hyvä hybridiyhdistelmä yksilöille, joiden tehtävänä on luotsata organisaatiotaan eteenpäin erilaisten vaatimusten ristiaallokossa.

Tuloksellisen uudistamistyön menestysresepti on selkeä: tahtotila on starttialusta, josta lähdetään liikkeelle. Ennakointi, osaamisen yhdistely ja oikein valitut toimintamallit ohjaavat tekemistä. Sparraajan rooli on rakentavasti kyseenalaistaa sekä tuoda uutta tietoa ja intoa kehittäjien arkityöhön”.

Lue lisää tapahtumasta
http://www.hansel.fi/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/hanselforumictpaivankattaus

Lisätietoja
Jari Kinnunen, konsultointijohtaja, HMV
jari.kinnunen(at)hmv.fi, gsm: 040-7780 226

                                                                          www.hmv.fi

  HMV
Julkisen sektorin uudistaja ja kehittäjä.
Johdon konsultoinnin Hansel-puitesopimustoimija.

HMV Group, Life Science Center, Keilaranta 16, 02150 ESPOO