Johdon konsultointipalvelut 2013-2017 valtionhallinnolle 

HMV Group jatkaa valtionhallinnon palveluntarjoajana Johdon konsultointipalvelut –puitejärjestelyssä (Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy). HMV Group on toiminut menestyksekkäänä Hansel-puitesopimustoimittajana johdon konsultointipalveluissa myös edeltävällä kaudella 2009-2013.

Hanselin valtionhallinnon asiakkaat voivat puitesopimuksen perusteella hankkia konsultointipalveluja järjestämättä omaa erillistä tarjouskilpailua. Puitejärjestelyn nimetyillä ja kilpailutetuilla osa-alueilla asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää maan kokeneimpia asiantuntijoita organisaatioidensa kehittämisessä. 

Johdon konsultoinnin puitesopimuksella hankittavat asiantuntijapalvelut voivat liittyä strategian ja toiminnan kehittämiseen, toiminnan johtamisen kehittämiseen, tietohallinnon kehittämiseen, hankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin sekä muuhun hallinnon kehittämiseen. 
Hankittavat palvelut voivat olla myös olla nimettyihin eri osa-alueisiin selkeästi liittyviä lisäpalveluita, vaikka niitä ei olisikaan kaikkia erikseen mainittu.

Kerromme mielellämme lisää puitejärjestelystä ja autamme sen soveltamisessa organisaatiokohtaiseen tilanteeseen.
Ota yhteyttä osa-alueittain seuraavasti:

A) Strategian ja johtamisen kehittäminen 
– HMV PublicPartner Oy, myynti(at)hmvpublic.fi
B) Operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien ja palveluiden kehittäminen
– HMV Service Economy Oy, hansel(at)hmvservice.fi
C) Työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen, muutoksen hallinta 
– HMV PublicPartner Oy, myynti(at)hmvpublic.fi
D) Tietohallinnon kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri ja riskienhallinta 
– HMV Service Economy Oy, hansel(at)hmvservice.fi 
E)  Hanke- ja projektihallinta 
– HMV Service Economy Oy, hansel(at)hmvservice.fi 
F) Laajat toimenpiteet ja organisaatioiden muutoshankkeet / kokonaistoimitukset, jotka ovat yhdistelmä osa-alueista A, B ja E.
– HMV Service Economy Oy, hansel(at)hmvservice.fi

HMV PublicPartner Oy:n yhteyshenkilö
–  Jari Kinnunen, jari.kinnunen(at)hmvpublic.fi, gsm: 040-7780 226

HMV Service Economy Oy:n yhteyshenkilö
–  Jukka Kallio, jukka.kallio(at)hmvservice.fi, gsm: 050-5897 542

Käytännön toimenpiteet
1. Asiakkaat liittyvät puitejärjestelyyn tekemällä liittymisilmoituksen Hanselille.
2. Asiakas valitsee osa-alueensa hankinnan painopisteen perusteella, vaikka asiantuntijatukea olisi mahdollista hankkia useammalta osa-alueelta.
3. Asiakas kilpailuttaa sopimustoimittajat tarpeeseensa kevennetyllä kilpailutuksella, johon Hansel tarjoaa asiakkaidensa käyttöön valmiit kilpailutuspohjat ja puitesopimuksen mukaiset vertailuperusteet
4. Hankintarajan alle jäävissä hankkeissa asiakas voi hankkia palveluja myös suoraan HMV:ltä.
5. Hankinnasta tehtävän asiakaskohtaisen sopimuksen pohjaksi Hansel tarjoaa asiakkaidensa käyttöön valmiin sopimuspohjan. Pohjan saa käyttöönsä myös HMV:n kautta.
6. HMV:n omien asiantuntijoiden osaamisen lisäksi tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös 27 Hansel-hyväksytyn kumppanimme osaamista. Katso lisätietoja.   
7. Tarkemmat kuvaukset hankittavista palveluista on tiivistetty dokumenttiin
(perustuu puitesopimuksen liitteeseen 1).

Uusi sopimuskausi on alkanut 6.5.2013 ja jatkuu 5.5.2017 saakka.
Lisäksi asiakaskohtaiset sopimukset voivat jatkua vielä vuoden tämän jälkeen päättyen 5.5.2018.