TIEDOTE 07.05.2012                                          HMV PublicPartner Oy 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Julkishallinnon projektitietoa jalostetaan viisaudeksi,
kirjoittaa Jari Kinnunen Projektitoiminta-lehdessä

HMV:n konsultointijohtaja ja Projektiyhdistyksen Julkishallinnon SIG-ryhmän vetäjä Jari Kinnunen nostaa esille ajankohtaisia näkökulmia julkishallinnon projektiosaamiseen Projektitoiminta-lehden artikkelissa (1/2012).
Lue koko artikkeli: Projektitoiminta_1_2012_JKinnunen

Arvioinnin tekeminen ja ajoitus tärkeää
Tietohallintolaki on yksi työkaluista, joilla julkishallinnon projektitoimintaa pyritään tehostamaan. Ennakkoarviointia tulisi kuitenkin laajentaa ja tehostaa. Hankkeita olisi hyödyllistä arvioida myös niiden eri vaiheiden aikana.

Projektiosaamisen merkitys kasvamassa
”Projektiosaamisen merkitys julkishallinnon toimijoiden työssä on kasvamassa”, totesivat HMV:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastanneet projektitoiminnan vaikuttajat. Valtaosa vastaajista mainitsi projektien roolin organisaationsa kehittämistyössä yhä lisääntyvän jatkossa. 

Projektityössä paljon kehittämisvaraa
Tutkimuksessa tunnistettiin useita alueita, joilla projektityön tuloksellisuutta voidaan parantaa. Niitä ovat mm. projektisalkun ja aikataulujen hallinta, tiedottaminen, sitouttaminen, arviointi sekä ohjausryhmätyöskentelyn jämäköittäminen. Yhteiseksi kiinnostuksen kohteeksi nousi julkishallinnolle paremmin soveltuvien projektimallien kehittäminen.

Projektiähkystä projektipuhkua ja tiedosta viisautta
Eri organisaatioiden toimijoilla on halua parantaa valmiuksiaan projektityöskentelyyn. Taitojaan kannattaa kehittää. Oikoteitä onnistumisiin ei ole, mutta pitkäjänteisellä ja systemaattisella työskentelyllä saadaan toimintaan entistä enemmän vaikuttavuutta.

Julkishallinnon Special Interest Group (SIG)
Onnistuneiden kokemusten jakamisen ja keskustelun areenana toimii Julkishallinnon Special Interest Group (SIG). Ryhmä on osa Projektiyhdistys ry:n toimintaa. Sen tavoitteena on jakaa tietoa ja osaamista sekä vaihtaa kokemuksia projektityöstä. Lisätietoja saa ryhmän vetäjältä HMV:n Jari Kinnuselta ja Projektiyhdistyksen toimistolta.   

 

Lisätietoja, HMV PublicPartner Oy  
Jari Kinnunen, konsultointijohtaja, gsm: 040-7780 226, jari.kinnunen(at)hmv.fi

HMV on valtionhallinnon ja kuntien yhteistyökumppani sekä johdon konsultoinnin Hansel-puitesopimustoimittaja.

Lisätietoja, Projektiyhdistys ry
Jyry Louhisto, toiminnanjohtaja, gsm: 040-543 1099, jyry.louhisto(at)pry.fi

Projektiyhdistys ry on alan kansainvälisen järjestön IPMA:n jäsen, ja edistää suomalaista projektiosaamista. Lisätietoa: www.pry.fi