TIEDOTE 15.12.2010                                          HMV PublicPartner Oy

Kansallinen syöpäkeskus Suomeen -selvitystyö valmistunut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnisti vuoden 2010 aikana sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä selvitystyön, jossa  tutkittiin mahdollisuuksia perustaa kansallinen syöpäkeskus Suomeen. Selvityksen tekijöinä toimivat HMV PublicPartner Oy kumppaninaan Nordic Healthcare Group.

Työ tehtiin aikavälillä 4/2010 – 11/2010, ja luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle 14.12.2010. 

Selvityksen mukaan Suomeen tulisi perustaa viisi alueellista syöpäkeskusta, jotka toimisivat kullakin viidellä yliopistollisella erityisvastuualueella. Syöpäkeskusten verkostoa koordinoisi kansallinen keskus. Työn ohjausryhmä esitti, että sosiaali- ja terveysministeriössä sekä muilla tahoilla tulisi ottaa kantaa selvityksen esiin tuomiin suuntaviivoihin.

Kansallinen Syöpäkeskus Suomeen -selvityksessä tarkasteltiin vastaavia kansainvälisiä organisaatioita sekä pohdittiin vaihtoehtoja kansallisen syöpäkeskuksen tavoite-, tehtävä- ja toimintamalleiksi. Työssä kuultiin laajasti asiantuntijoita ja johtajia perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, yksityissektorilta ja syöpäjärjestöistä. Mukana oli myös tutkijoita, tutkimuksen rahoittajia sekä opetuksesta ja koulutuksesta vastaavia.

THL ja sen kutsuma ohjausryhmä johtivat selvitystyötä. Pääjohtaja Pekka Puska toimi puheenjohtajana ohjausryhmässä, jonka jäseninä olivat edustajat yliopistollisista sairaanhoitopiireistä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetusministeriöstä, Sitrasta, Suomen Syöpäinstituutin Säätiöstä, Suomen Syöpäyhdistyksestä sekä THL:stä.   

THL:n tiedote
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=23743

Lisätietoja
Tapio Huomo, toimitusjohtaja, HMV PublicPartner Oy
tapio.huomo(at)hmv.fi, gsm: 0400-400 366