TIEDOTE 18.04.2012                                         HMV PublicPartner Oy 
       
                                                                                                                                                                                                                                                                      ”Parempaan elämään työllä!”: Laaja kansalaiskysely 

Työllisyysasteen parantamista, työelämän laatua, työhyvinvointia ja tuottavuutta aiotaan lisätä työelämän kehittämisstrategian avulla. Sen toteuttamiseksi käynnistetään laaja kansallinen yhteistyöhanke.  Työelämän kehittämisstrategia kuuluu hallitusohjelmaan.
Strategiatyöskentelyn vetäjänä toimii työministeri Lauri Ihalainen.  Johtoryhmä koostuu TEM:n lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työmarkkinaosapuolten sekä Tekesin, Työterveyslaitoksen, Työsuojelurahaston, Työturvallisuuskeskuksen ja VATES-säätiön edustajista.

Kansalaiskysely osana strategiatyötä
TEM:n strategiatyön tueksi tehtiin 6.-26.2.2012 laaja kansalaiskysely ”Parempaan elämään työllä!”, jonka toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista vastasi HMV PublicPartner Oy. Sähköisessä kyselyssä kerättiin suomalaisten mielipiteitä työelämään liittyvistä arvostuksista  sekä näkemyksiä tulevaisuuden ihannetyöpaikasta. Kyselyyn vastasi yli 4 600 kansalaista. Yhteenveto julkistettiin TEM:ssä seminaarissa 17.04.2012.

Hyvän työelämän ainekset
Mielekäs työ muodostuu arjen asioista: toisten huomioon ottamisesta,  avoimuudesta, tasapuolisesta kohtelusta ja hyvästä johtamisesta. Tärkeänä pidettiin myös positiivista työilmapiiriä, innostavia työtehtäviä sekä vaikutusmahdollisuuksia.  Vastauksissa nousivat esille työelämän kehittämisstrategiaan valikoidut painopistealueet: luottamus ja yhteistyö, innovatiivisuus ja tuottavuus, osaaminen sekä työhyvinvointi ja terveys.

Huolenaiheita työelämässä 
Huolta herättivät työpaikan löytäminen, kiristynyt asenneilmapiiri, yhteisöllisyyden väheneminen ja pitkään työttömänä olleen leimaaminen työhaluttomaksi.  Tuloksellisuus kasvaa silloin kun työpaikoilla ja yrityksissä vahvistetaan työelämälähtöistä kehittämistä.

Suomalaiset työssä
Suomi sijoittuu hyvin eurooppalaisissa työoloja koskevissa vertailuissa. Työelämän laatu on pääosin hyvällä tasolla, mutta halua ja mahdollisuuksia olla työssä tulisi tukea entistä paremmin. Tavoitteena on myös pysyminen työelämässä terveenä ja motivoituneena
pidempään kuin muissa Euroopan maissa.
– Hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta luovat työpaikat ovat Suomen keino menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Se edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mutta ennen kaikkea työpaikkojen omista tarpeista syntyvää kehittämistä ja toimintaa, toteaa työministeri Ihalainen.
– Avainasemassa ovat yksittäiset organisaatiot ja työpaikkatasolla tehtävä jatkuva kehittämistoiminta. Monen esille nousseen kehittämistarpeen ratkaisemiseen on jo olemassa hyviä toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä. Niiden soveltamiseen yksittäisille työpaikoille tulisi  jatkossakin panostaa, painottaa HMV PublicPartnerin Oy:n asiantuntija Jussi Kleemola.

Työelämää tulevaisuudessa
Työelämän kehittämisstrategia valmistuu toukokuussa 2012, minkä jälkeen alkaa strategian toimeenpanon valmistelu. Tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja
Jussi Kleemola, HMV PublicPartner Oy, gsm: 050-308 7870, jussi.kleemola(at)hmv.fi

TEM, Tiedote 17.04.2012 ”Kansalaiskysely: Suomalaiset arvostavat hyvää työelämää” 
http://www.tem.fi/?89506_m=106248&printer=1&s=2467

Kansalaiskyselyn yhteenveto (HMV PublicPartner Oy)
sekä Työelämän kehittämisstrategian seminaarin videotallenne ovat  nähtävissä Työelämän kehittämisstrategian sivustolla http://www.tem.fi/index.phtml?s=4622