TIEDOTE 29.04.2011                                          HMV PublicPartner Oy

SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien esiselvitykset valmistuneet

HMV PublicPartner Oy toteutti työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta kaksi SADe-ohjelmaan liittyvää esiselvitystä: työantajan sekä yrityksen perustajan palvelukokonaisuudet. Lisäksi ESR-osarahoituksen puitteissa selvitettiin myös kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuutta.

Työhön sisältyi sähköisten asiointipalveluiden toteutus-, käyttöönotto-  ja levittämissuunnitelma, palveluiden hallintamalli sekä hankintojen ja tarvittavien palvelujen kartoitus.  Toimeksiannon toteuttaminen alkoi kesäkuussa 2010 ja päättyi huhtikuussa 2011.

Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus (TEM)
Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai jotka ovat perustamassa yritystä. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteena on lisätä yrittäjiksi ryhtyvien osaamista sekä elinkelpoisten uusien yritysten määrää Erityistä huomiota kiinnitetään tuoreen yrityksen liiketoiminnan arviointi- ja kehittämispalveluihin.

Työnantajan palvelukokonaisuus (TEM)
Palvelu on tarkoitettu työnantajayrityksille ja -yhteisöille sekä työnantajina toimiville kotitalouksille. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin työnantajapalveluihin ja -velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteena on työnantajien auttaminen työpaikkojen luomisessa ja uusien työsuhteiden solmimisessa. Palvelussa kerrotaan käytännönläheisesti työnantamisen eri vaiheisiin liittyvistä mahdollisuuksista, vastuista ja velvoitteista madaltaen siten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. 

Kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuus (TEM)
Palvelukokonaisuus  on tarkoitettu yrityksille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat kansainvälistymistä. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin yrityksen kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteena on lisätä Suomesta kansainvälistyvien yritysten määrää ja edistää liiketoiminnan kasvua uusille markkina-alueille.

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe)
Kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi pyritään tekemään mahdolliseksi vuoteen 2013 loppuun mennessä. Asiointi tulee kattamaan kaikki keskeiset palvelut.

Tavoitteena on myös koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen (valtio, kunnat, Kela ja muu julkishallinto).

Valtiovarainministeriön asettaman SADe-ohjelman seitsemän kehitettävää palvelukokonaisuutta on jaettu eri ministeriöiden koordinoitavaksi.

Lue lisää Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmasta

Lisätietoja
Jari Kinnunen, konsultointijohtaja, HMV PublicPartner Oy
jari.kinnunen(at)hmv.fi, gsm: 040-7780 226