TIEDOTE 20.04.2012                                          HMV PublicPartner Oy                                                                                                  

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta puitiin Ideariihessä

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus –Ideariihi 2012 kokosi lähes 70 julkisen sektorin kehittämisen avainhenkilöä kuulemaan asiantuntija-alustukset ja keskustelemaan teemasta. Kutsutilaisuus pidettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tiloissa 13.4.2012. Järjestäjinä toimivat Aalto-yliopisto,ICMI Oy ja HMV PublicPartner Oy. Yhteisen pohdinnan aiheena olivat toiminnan vaikuttavuus, uudet tekemisen tavat sekä asiakastarpeiden vaikutus tuloksellisuuden ohjaamiseen. Keskustelun pohjaksi kuultiin teema-alustukset ja case-esittelyjä.

Asiantuntijoina olivat professorit Markku Tinnilä ja Ari Vepsäläinen Aalto-yliopistosta, Partner Mika Raulas ICMI Oy:stä, Senior Advisorit Jukka Kallio HMV Service Economy Oy:stä sekä Jussi Kleemola HMV PublicPartner Oy:stä.

Teema 1: Asiakkaat sekä asiakastarpeet toiminnan ja palvelujen pohjana
Asiakaslähtöisyys on valintoja – keitä palvellaan ja miten?
Uudistetuilla prosesseilla, rakenteilla ja toimintamalleilla saadaan aikaan tuloksellisuushyppyjä.

Teema 2: Sähköinen asiointi ja monikanavaisuuden hyödyntäminen
Asiakkaiden ohjaaminen tehokkaisiin palvelukanaviin: itsepalvelu, puhelinpalvelu, asiantuntijapalvelu, yhteisöllinen palvelu (sosiaalinen media).

Teema 3: Kumppanuus- ja sidosryhmätoiminnan johtaminen
Kumppaneiden kanssa parempaan vaikuttavuuteen – mitä kannattaa tehdä itse?

Teema 4: Tuloksellinen toiminnan johtaminen
Miten varmistetaan tuloksellinen toiminta? Haasteena vaikuttavuuden mittaaminen. 

Ideariihessä käytiin vilkasta keskustelua vaikuttavuudesta ja sen lisäämisessä organisaatioiden toiminnassa. Osallistujat toivat esiin onnistumisia ja esimerkkejä saavutetuista tuloksista. Useissa yksiköissä on toteutettu erilaisia toimenpiteitä, joilla tuottavuutta on parannettu: johdon ja henkilöstön toimenkuvan muutokset, palveluprosessien uudelleen organisointi, palvelujen tuotteistaminen ja tietotekniikan hyödyntäminen.

Ennen tilaisuutta HMV PublicPartner Oy teki tutkimuskyselyn, jonka tuloksia esiteltiin Ideariihessä. Valtaosa vastaajista arvioi oman organisaationsa toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden olevan hyvällä tai kohtalaisella tasolla. Tuottavuuden lisäämisen suurin potentiaali nähtiin palvelujen uudelleen organisoinnissa sekä johdon ja henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemisessa.  

Tilaisuuden aineisto

www.hmvpublic.fi/files/Ideariihi13042012.pdf

Lisätietoja

Jussi Kleemola, HMV PublicPartner Oy, gsm: 050-308 7870, jussi.kleemola(at)hmv.fi
Jukka Kallio, HMV Service Economy Oy, gsm: 050-589 7542, jukka.kallio(at)hmv.fi