TIEDOTE 10.05.2011                                           HMV PublicPartner Oy

VATT:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sidosryhmäanalyysi valmistunut

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) teetti arvioinnin tutkimustoimintansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Arviointi valmistui 10.5.2011, ja se toteutettiin laajana sidosryhmä- ja henkilöstökyselynä. Tekijänä toimi HMV PublicPartner Oy. 

Kyselyssä kartoitettiin sidosryhmien ja henkilöstön näkemyksiä VATT:n tärkeimmistä tutkimuskohteista sekä tutkimusteemojen painoarvosta ja kattavuudesta. Lisäksi vastaajat saivat antaa näkemyksensä tyytyväisyydestä nykyisiin palveluihin ja lisätarpeista. 

VATT:n toimialaan kuuluvat julkisten palvelujen vaikuttavuus, kunta- ja aluetalous sekä palvelujen vaihtoehtoiset tuotantomallit. Tutkimuskohteita ovat lisäksi julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot, työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka sekä päätöksenteko.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on julkisen talouden tutkimuslaitos, joka tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi. Keskeisiä VATT:n asiakasorganisaatioita ovat valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt.

 

Lisätietoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä palveluista
Jussi Kleemola, Senior Advisor, HMV PublicPartner Oy
jussi.kleemola(at)hmv.fi, gsm: 050-308 7870