HMV palvelee yrityksiä

Sopeudutko  vai uudistatkoDigitaalisaatio on muutos: se merkitsee uudistamistarvetta organisaatioiden liiketoimintamalleihin, rooleihin ja toimintaan.

Digitalisaatio on toimintaa: uudella osaamisella luodaan palvelutuotteita, laajennetaan ja fokusoidaan asiakkuuksia sekä löydetään markkina-alueita.

Tarpeiden tunnistamisesta etenemiseen
Muutostarpeen arviointi, uudistusten läpiviennin suunnittelu ja toteutus tehdään ketterästi. Sähköiset prosessit ja digitaaliset palvelut muodostavat perustan yrityksen kannattavuudelle, palvelukyvylle ja kilpailuvireydelle.

Digistartti
Digi-inventaariolla käydään läpi yrityksen liiketoimintamalli, toiminta- ja tuotantoprosessit, palvelukanavat, asiakassegmentit ja yhteistyökumppanit. Kun ydintoiminnoissa käytetään digitaalisia palvelumalleja, liiketoiminnan kannattavuutta voidaan ylläpitää ja kasvattaa sekä parantaa kustannusten hallintaa.

Myös IT:n ja organisaation yhteentoimivuutta arvioidaan eri näkökulmista. Vertailemalla yrityksen käytäntöjä muihin (benchmarking) saadaan nopeasti keskiöön toimenpiteet, joilla tehokkaimmin lisätään tuottavuutta.

Toimintamallien uudistaminen sovitetaan aina toimintaympäristöön, asiakastarpeisiin ja kilpailutilanteeseen. Kokonaisuuden ymmärtäminen tuo tulevaisuusviisautta.

Kehittäminen askeleittain – digispurtti
Kehittämisaskel muuttuu uudistamisloikaksi, kun pysytään jatkuvasti liikkeessä. Kokeilut, kytkennät ja palautteet ohjaavat nopeaa etenemistä ratkaisuihin ja käyttöönottoon.

Etenemisvauhdin ratkaisee johdon ja henkilöstön muutoskunto.

Konsultointipalvelujamme

[/grid_3]